[aur-requests] [PRQ#3287] Orphan Request for bup-git
by notify@aur.archlinux.org 11 Sep '16

11 Sep '16

24 Jun '15

16 Jun '15
[aur-requests] [PRQ#3435] Orphan Request for pyenet-svn
by notify@aur.archlinux.org 12 Jun '15

12 Jun '15

12 Jun '15
[aur-requests] [PRQ#3328] Deletion Request for exfalso
by notify@aur.archlinux.org 08 Jun '15

08 Jun '15
[aur-requests] [PRQ#3388] Orphan Request for otclient-git
by notify@aur.archlinux.org 08 Jun '15

08 Jun '15
[aur-requests] [PRQ#3364] Orphan Request for blueman
by notify@aur.archlinux.org 07 Jun '15

07 Jun '15
[aur-requests] [PRQ#3377] Orphan Request for hylafaxplus
by notify@aur.archlinux.org 07 Jun '15

07 Jun '15
[aur-requests] [PRQ#3378] Orphan Request for python2-dopy
by notify@aur.archlinux.org 07 Jun '15

07 Jun '15