[aur-requests] [PRQ#3530] Orphan Request for git-crypt
by notify@aur.archlinux.org 23 Jun '15

23 Jun '15

23 Jun '15

23 Jun '15

23 Jun '15
[aur-requests] [PRQ#3606] Deletion Request for gnonlin-git
by notify@aur.archlinux.org 23 Jun '15

23 Jun '15

23 Jun '15
[aur-requests] [PRQ#3607] Deletion Request for python-pyxdg
by notify@aur.archlinux.org 23 Jun '15

23 Jun '15
[aur-requests] [PRQ#3503] Orphan Request for pig
by notify@aur.archlinux.org 22 Jun '15

22 Jun '15
[aur-requests] [PRQ#3603] Merge Request for libvterm
by notify@aur.archlinux.org 22 Jun '15

22 Jun '15
[aur-requests] [PRQ#3598] Deletion Request for boxee
by notify@aur.archlinux.org 22 Jun '15

22 Jun '15