[arch-commits] Commit in ipw2200-fw/repos (testing-x86_64)

Tobias Powalowski tpowa at archlinux.org
Mon Apr 6 16:43:29 UTC 2009


    Date: Monday, April 6, 2009 @ 12:43:29
  Author: tpowa
Revision: 34096

archrelease: new repo testing-x86_64

Added:
  ipw2200-fw/repos/testing-x86_64/
More information about the arch-commits mailing list