[arch-commits] Commit in qt5-webglplugin/repos/kde-unstable-x86_64 (PKGBUILD PKGBUILD)

Antonio Rojas arojas at archlinux.org
Thu Nov 22 11:20:56 UTC 2018


  Date: Thursday, November 22, 2018 @ 11:20:55
 Author: arojas
Revision: 340269

archrelease: copy kde-unstable to kde-unstable-x86_64

Added:
 qt5-webglplugin/repos/kde-unstable-x86_64/PKGBUILD
  (from rev 340268, qt5-webglplugin/kde-unstable/PKGBUILD)
Deleted:
 qt5-webglplugin/repos/kde-unstable-x86_64/PKGBUILD

----------+
 PKGBUILD |  78 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 39 insertions(+), 39 deletions(-)

Deleted: PKGBUILD
===================================================================
--- PKGBUILD	2018-11-22 11:20:43 UTC (rev 340268)
+++ PKGBUILD	2018-11-22 11:20:55 UTC (rev 340269)
@@ -1,39 +0,0 @@
-# Maintainer: Felix Yan <felixonmars at archlinux.org>
-# Maintainer: Antonio Rojas <arojas at archlinux.org>
-
-pkgname=qt5-webglplugin
-_qtver=5.12.0-beta4
-pkgver=${_qtver/-/}
-pkgrel=1
-arch=(x86_64)
-url='http://qt-project.org/'
-license=(GPL3 LGPL3 FDL custom)
-pkgdesc='QPA plugin for running an application via a browser using streamed WebGL commands'
-depends=(qt5-websockets qt5-declarative)
-groups=(qt qt5)
-_pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
-source=("http://download.qt.io/development_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('c239de85cae748590304ca02cbb90e18cfdfd70376b8d5f0eeb860d1eeb9c49f')
-
-prepare() {
- mkdir -p build
-}
-
-build() {
- cd build
-
- qmake ../${_pkgfqn}
- make
-}
-
-package() {
- cd build
- make INSTALL_ROOT="$pkgdir" install
-
- # Drop QMAKE_PRL_BUILD_DIR because reference the build dir
- find "$pkgdir/usr/lib" -type f -name '*.prl' \
-  -exec sed -i -e '/^QMAKE_PRL_BUILD_DIR/d' {} \;
-
- install -d "$pkgdir"/usr/share/licenses
- ln -s /usr/share/licenses/qt5-base "$pkgdir"/usr/share/licenses/${pkgname}
-}

Copied: qt5-webglplugin/repos/kde-unstable-x86_64/PKGBUILD (from rev 340268, qt5-webglplugin/kde-unstable/PKGBUILD)
===================================================================
--- PKGBUILD	            (rev 0)
+++ PKGBUILD	2018-11-22 11:20:55 UTC (rev 340269)
@@ -0,0 +1,39 @@
+# Maintainer: Felix Yan <felixonmars at archlinux.org>
+# Maintainer: Antonio Rojas <arojas at archlinux.org>
+
+pkgname=qt5-webglplugin
+_qtver=5.12.0-rc
+pkgver=${_qtver/-/}
+pkgrel=1
+arch=(x86_64)
+url='http://qt-project.org/'
+license=(GPL3 LGPL3 FDL custom)
+pkgdesc='QPA plugin for running an application via a browser using streamed WebGL commands'
+depends=(qt5-websockets qt5-declarative)
+groups=(qt qt5)
+_pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
+source=("http://download.qt.io/development_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
+sha256sums=('87edf3533e22a8cedc08be16d29254a02fda9ffdb4acaf6c07ff4b171fd56a52')
+
+prepare() {
+ mkdir -p build
+}
+
+build() {
+ cd build
+
+ qmake ../${_pkgfqn}
+ make
+}
+
+package() {
+ cd build
+ make INSTALL_ROOT="$pkgdir" install
+
+ # Drop QMAKE_PRL_BUILD_DIR because reference the build dir
+ find "$pkgdir/usr/lib" -type f -name '*.prl' \
+  -exec sed -i -e '/^QMAKE_PRL_BUILD_DIR/d' {} \;
+
+ install -d "$pkgdir"/usr/share/licenses
+ ln -s /usr/share/licenses/qt5-base "$pkgdir"/usr/share/licenses/${pkgname}
+}More information about the arch-commits mailing list