[arch-commits] Commit in deepin-qt5integration/repos/community-x86_64 (2 files)

Felix Yan felixonmars at archlinux.org
Wed Apr 3 20:53:10 UTC 2019


  Date: Wednesday, April 3, 2019 @ 20:53:09
 Author: felixonmars
Revision: 448379

archrelease: copy trunk to community-x86_64

Added:
 deepin-qt5integration/repos/community-x86_64/PKGBUILD
  (from rev 448378, deepin-qt5integration/trunk/PKGBUILD)
Deleted:
 deepin-qt5integration/repos/community-x86_64/PKGBUILD

----------+
 PKGBUILD |  54 +++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 27 insertions(+), 27 deletions(-)

Deleted: PKGBUILD
===================================================================
--- PKGBUILD	2019-04-03 20:52:49 UTC (rev 448378)
+++ PKGBUILD	2019-04-03 20:53:09 UTC (rev 448379)
@@ -1,27 +0,0 @@
-# Maintainer: Felix Yan <felixonmars at archlinux.org>
-
-pkgname=deepin-qt5integration
-pkgver=0.3.8
-pkgrel=1
-pkgdesc='Qt platform theme integration plugins for DDE'
-arch=('x86_64')
-url="https://github.com/linuxdeepin/qt5integration"
-license=('GPL3')
-depends=('dtkwidget' 'libqtxdg' 'deepin-qt5dxcb-plugin')
-makedepends=('xcb-util-renderutil' 'deepin-file-manager')
-replaces=('qt5dxcb-plugin')
-conflicts=('qt5dxcb-plugin')
-groups=('deepin')
-source=("$pkgname-$pkgver.tar.gz::https://github.com/linuxdeepin/qt5integration/archive/$pkgver.tar.gz")
-sha512sums=('9edfafd750ed10104505e21595fb2d3ecb8f67d13569e9634845f1a6941c0d0bf58f2d6272881b24836b7b13152a0dbd7345a53f9a2f49580bc755bd2838e049')
-
-build() {
- cd qt5integration-$pkgver
- qmake-qt5 PREFIX=/usr
- make
-}
-
-package() {
- cd qt5integration-$pkgver
- make INSTALL_ROOT="$pkgdir" install
-}

Copied: deepin-qt5integration/repos/community-x86_64/PKGBUILD (from rev 448378, deepin-qt5integration/trunk/PKGBUILD)
===================================================================
--- PKGBUILD	            (rev 0)
+++ PKGBUILD	2019-04-03 20:53:09 UTC (rev 448379)
@@ -0,0 +1,27 @@
+# Maintainer: Felix Yan <felixonmars at archlinux.org>
+
+pkgname=deepin-qt5integration
+pkgver=0.3.9
+pkgrel=1
+pkgdesc='Qt platform theme integration plugins for DDE'
+arch=('x86_64')
+url="https://github.com/linuxdeepin/qt5integration"
+license=('GPL3')
+depends=('dtkwidget' 'libqtxdg' 'deepin-qt5dxcb-plugin')
+makedepends=('xcb-util-renderutil' 'deepin-file-manager')
+replaces=('qt5dxcb-plugin')
+conflicts=('qt5dxcb-plugin')
+groups=('deepin')
+source=("$pkgname-$pkgver.tar.gz::https://github.com/linuxdeepin/qt5integration/archive/$pkgver.tar.gz")
+sha512sums=('eef28d107f42befe202fd820eae8d011cfd626915aba5c42582e81ac52e7246a5e8f545c491399ca5af989a81becf90c48927ab01f3506090d3d209ca3de291a')
+
+build() {
+ cd qt5integration-$pkgver
+ qmake-qt5 PREFIX=/usr
+ make
+}
+
+package() {
+ cd qt5integration-$pkgver
+ make INSTALL_ROOT="$pkgdir" install
+}


More information about the arch-commits mailing list