[arch-commits] Commit in svt-av1/repos/community-x86_64 (PKGBUILD PKGBUILD)

Maxime Gauduin alucryd at archlinux.org
Sat Dec 21 13:11:14 UTC 2019


  Date: Saturday, December 21, 2019 @ 13:11:13
 Author: alucryd
Revision: 538600

archrelease: copy trunk to community-x86_64

Added:
 svt-av1/repos/community-x86_64/PKGBUILD
  (from rev 538599, svt-av1/trunk/PKGBUILD)
Deleted:
 svt-av1/repos/community-x86_64/PKGBUILD

----------+
 PKGBUILD | 106 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 53 insertions(+), 53 deletions(-)

Deleted: PKGBUILD
===================================================================
--- PKGBUILD	2019-12-21 13:11:07 UTC (rev 538599)
+++ PKGBUILD	2019-12-21 13:11:13 UTC (rev 538600)
@@ -1,53 +0,0 @@
-# Maintainer: Maxime Gauduin <alucryd at archlinux.org>
-# Contributor: Thomas Schneider <maxmusterm at gmail.com>
-
-pkgname=svt-av1
-pkgver=0.7.5
-pkgrel=1
-pkgdesc='Scalable Video Technology AV1 encoder'
-arch=(x86_64)
-url='https://github.com/OpenVisualCloud/SVT-AV1'
-license=(BSD)
-makedepends=(
- cmake
- git
- nasm
-)
-source=(git+https://github.com/OpenVisualCloud/SVT-AV1.git#tag=9a321eb5f1233c46ac44472b30db8efb953fffd3)
-md5sums=(SKIP)
-
-pkgver() {
- cd SVT-AV1
-
- git describe --tags | sed 's/^v//'
-}
-
-prepare() {
- if [[ -d build ]]; then
-  rm -rf build
- fi
- mkdir build
-
- sed '/CMAKE_BUILD_TYPE Release/d' -i SVT-AV1/CMakeLists.txt
-}
-
-build() {
- cd build
-
- export LDFLAGS="$LDFLAGS -Wl,-z,noexecstack"
-
- cmake ../SVT-AV1 \
-  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
-  -DBUILD_SHARED_LIBS=ON \
-  -DNATIVE=OFF
- make
-}
-
-package() {
- cd build
-
- make DESTDIR="${pkgdir}" install
- install -Dm 644 ../SVT-AV1/LICENSE.md -t "${pkgdir}"/usr/share/licenses/svt-av1/
-}
-
-# vim: ts=2 sw=2 et:

Copied: svt-av1/repos/community-x86_64/PKGBUILD (from rev 538599, svt-av1/trunk/PKGBUILD)
===================================================================
--- PKGBUILD	            (rev 0)
+++ PKGBUILD	2019-12-21 13:11:13 UTC (rev 538600)
@@ -0,0 +1,53 @@
+# Maintainer: Maxime Gauduin <alucryd at archlinux.org>
+# Contributor: Thomas Schneider <maxmusterm at gmail.com>
+
+pkgname=svt-av1
+pkgver=0.8.0
+pkgrel=1
+pkgdesc='Scalable Video Technology AV1 encoder'
+arch=(x86_64)
+url='https://github.com/OpenVisualCloud/SVT-AV1'
+license=(BSD)
+makedepends=(
+ cmake
+ git
+ nasm
+)
+source=(git+https://github.com/OpenVisualCloud/SVT-AV1.git#tag=af16f709522e4800643c6e16eff6f9b3b44e32d4)
+md5sums=(SKIP)
+
+pkgver() {
+ cd SVT-AV1
+
+ git describe --tags | sed 's/^v//'
+}
+
+prepare() {
+ if [[ -d build ]]; then
+  rm -rf build
+ fi
+ mkdir build
+
+ sed '/CMAKE_BUILD_TYPE Release/d' -i SVT-AV1/CMakeLists.txt
+}
+
+build() {
+ cd build
+
+ export LDFLAGS="$LDFLAGS -Wl,-z,noexecstack"
+
+ cmake ../SVT-AV1 \
+  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
+  -DBUILD_SHARED_LIBS=ON \
+  -DNATIVE=OFF
+ make
+}
+
+package() {
+ cd build
+
+ make DESTDIR="${pkgdir}" install
+ install -Dm 644 ../SVT-AV1/LICENSE.md -t "${pkgdir}"/usr/share/licenses/svt-av1/
+}
+
+# vim: ts=2 sw=2 et:


More information about the arch-commits mailing list