[arch-commits] Commit in (38 files)

Antonio Rojas arojas at archlinux.org
Thu Mar 14 12:17:31 UTC 2019


  Date: Thursday, March 14, 2019 @ 12:17:30
 Author: arojas
Revision: 347932

Qt 5.12.2

Modified:
 qt5-3d/trunk/PKGBUILD
 qt5-base/trunk/PKGBUILD
 qt5-canvas3d/trunk/PKGBUILD
 qt5-charts/trunk/PKGBUILD
 qt5-connectivity/trunk/PKGBUILD
 qt5-datavis3d/trunk/PKGBUILD
 qt5-declarative/trunk/PKGBUILD
 qt5-doc/trunk/PKGBUILD
 qt5-examples/trunk/PKGBUILD
 qt5-gamepad/trunk/PKGBUILD
 qt5-graphicaleffects/trunk/PKGBUILD
 qt5-imageformats/trunk/PKGBUILD
 qt5-location/trunk/PKGBUILD
 qt5-multimedia/trunk/PKGBUILD
 qt5-networkauth/trunk/PKGBUILD
 qt5-purchasing/trunk/PKGBUILD
 qt5-quickcontrols/trunk/PKGBUILD
 qt5-quickcontrols2/trunk/PKGBUILD
 qt5-remoteobjects/trunk/PKGBUILD
 qt5-script/trunk/PKGBUILD
 qt5-scxml/trunk/PKGBUILD
 qt5-sensors/trunk/PKGBUILD
 qt5-serialbus/trunk/PKGBUILD
 qt5-serialport/trunk/PKGBUILD
 qt5-speech/trunk/PKGBUILD
 qt5-svg/trunk/PKGBUILD
 qt5-tools/trunk/PKGBUILD
 qt5-translations/trunk/PKGBUILD
 qt5-virtualkeyboard/trunk/PKGBUILD
 qt5-wayland/trunk/PKGBUILD
 qt5-webchannel/trunk/PKGBUILD
 qt5-webengine/trunk/PKGBUILD
 qt5-webglplugin/trunk/PKGBUILD
 qt5-websockets/trunk/PKGBUILD
 qt5-webview/trunk/PKGBUILD
 qt5-x11extras/trunk/PKGBUILD
 qt5-xmlpatterns/trunk/PKGBUILD
Deleted:
 qt5-quickcontrols/trunk/qtbug-73961.patch

-------------------------------------------+
 qt5-3d/trunk/PKGBUILD           |  4 +--
 qt5-base/trunk/PKGBUILD          |  18 +++--------------
 qt5-canvas3d/trunk/PKGBUILD        |  4 +--
 qt5-charts/trunk/PKGBUILD         |  4 +--
 qt5-connectivity/trunk/PKGBUILD      |  4 +--
 qt5-datavis3d/trunk/PKGBUILD       |  4 +--
 qt5-declarative/trunk/PKGBUILD      |  4 +--
 qt5-doc/trunk/PKGBUILD          |  4 +--
 qt5-examples/trunk/PKGBUILD        |  4 +--
 qt5-gamepad/trunk/PKGBUILD        |  4 +--
 qt5-graphicaleffects/trunk/PKGBUILD    |  4 +--
 qt5-imageformats/trunk/PKGBUILD      |  4 +--
 qt5-location/trunk/PKGBUILD        |  4 +--
 qt5-multimedia/trunk/PKGBUILD       |  4 +--
 qt5-networkauth/trunk/PKGBUILD      |  4 +--
 qt5-purchasing/trunk/PKGBUILD       |  4 +--
 qt5-quickcontrols/trunk/PKGBUILD     |  13 +++---------
 qt5-quickcontrols/trunk/qtbug-73961.patch |  29 ----------------------------
 qt5-quickcontrols2/trunk/PKGBUILD     |  4 +--
 qt5-remoteobjects/trunk/PKGBUILD     |  4 +--
 qt5-script/trunk/PKGBUILD         |  4 +--
 qt5-scxml/trunk/PKGBUILD         |  4 +--
 qt5-sensors/trunk/PKGBUILD        |  4 +--
 qt5-serialbus/trunk/PKGBUILD       |  4 +--
 qt5-serialport/trunk/PKGBUILD       |  4 +--
 qt5-speech/trunk/PKGBUILD         |  4 +--
 qt5-svg/trunk/PKGBUILD          |  4 +--
 qt5-tools/trunk/PKGBUILD         |  4 +--
 qt5-translations/trunk/PKGBUILD      |  4 +--
 qt5-virtualkeyboard/trunk/PKGBUILD    |  4 +--
 qt5-wayland/trunk/PKGBUILD        |  4 +--
 qt5-webchannel/trunk/PKGBUILD       |  4 +--
 qt5-webengine/trunk/PKGBUILD       |  15 ++++----------
 qt5-webglplugin/trunk/PKGBUILD      |  4 +--
 qt5-websockets/trunk/PKGBUILD       |  4 +--
 qt5-webview/trunk/PKGBUILD        |  4 +--
 qt5-x11extras/trunk/PKGBUILD       |  4 +--
 qt5-xmlpatterns/trunk/PKGBUILD      |  4 +--
 38 files changed, 81 insertions(+), 130 deletions(-)

Modified: qt5-3d/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-3d/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-3d/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-3d
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -13,7 +13,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('ce51ed3fe403672db2c874cbaa60f3a139ec817abd1270dc5e4255d35fd64bf1')
+sha256sums=('d4036e7ac146ba78784dde0dd99e8182372b7c38e832e33b61fed4187de0ad06')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-base/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-base/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-base/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -3,9 +3,9 @@
 
 pkgbase=qt5-base
 pkgname=(qt5-base qt5-xcb-private-headers)
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
-pkgrel=3
+pkgrel=1
 arch=('x86_64')
 url='https://www.qt.io'
 license=('GPL3' 'LGPL3' 'FDL' 'custom')
@@ -26,14 +26,8 @@
 conflicts=('qtchooser')
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgbase/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
-source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz"
-    qt-delayed-highlight.patch::https://code.qt.io/cgit/qt/qtbase.git/patch/?id=f8f0f3ee
-    qtbug-69310.patch::"https://code.qt.io/cgit/qt/qtbase.git/patch/?id=fcba9fa8"
-    qt5-base-nouveau-freeze.patch::"http://code.qt.io/cgit/qt/qtbase.git/patch?id=97600d2c")
-sha256sums=('533078ce02678988576e224cb3844979907950cf83e0fda3364bc1d5701c9049'
-      '0080b1e208090c729018db1ac224e5940d06a38b9c28c918a892b01f84a82cf9'
-      '2186ce7b8d6310ebc005da9b00dcc88388df3e8b83bff37230fa1bb9253c4970'
-      'e0a7cdda2ebc403e2b3a62b3d104d2dd3f8b4e79d92395cf3c6419ebe6d8b19c')
+source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
+sha256sums=('562c095a59c95f393762ec53bc05c0d80fad1758fd5ff7a5231967d1a98d56c1')
 
 prepare() {
  cd ${_pkgfqn}
@@ -44,10 +38,6 @@
   mkspecs/common/gcc-base.conf
  sed -i -e "s|^\(QMAKE_LFLAGS_RELEASE.*\)|\1 ${LDFLAGS}|" \
   mkspecs/common/g++-unix.conf
-
- patch -p1 -i ../qt-delayed-highlight.patch # https://codereview.qt-project.org/#/c/249881/
- patch -p1 -i ../qtbug-69310.patch # https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-69310
- patch -Rp1 -i ../qt5-base-nouveau-freeze.patch # Revert commit that causes freezes on nouveau https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-73691
 }
 
 build() {

Modified: qt5-canvas3d/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-canvas3d/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-canvas3d/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-canvas3d
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('c7c940a06062b1e5078fd697e1da0cdaeaa315b6fcea81de15308a9d3f8ac254')
+sha256sums=('5e74b083294956505945621f6f56a3d7a314502277a109d6fb6b25c74dea2dca')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-charts/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-charts/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-charts/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Antonio Rojas <arojas at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-charts
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -15,7 +15,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('142eb2b87a0bc2220a9f12e56bf390b846968c201d135b1a2a2338545692fdc0')
+sha256sums=('11d88d3e0ec86730219f7c2efa17f696ec8766415c488b208bfcb8f3c3a68a31')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-connectivity/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-connectivity/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-connectivity/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-connectivity
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -15,7 +15,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('0edd0bd784a71809540dc23d24a842bd88dee2cdb5394b69c9e704f7e1ac8d6c')
+sha256sums=('15eb21a1c102408e43c7204a82ad144e97ebe05dc4a15edb0900cd49762a226e')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-datavis3d/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-datavis3d/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-datavis3d/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Antonio Rojas <arojas at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-datavis3d
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -15,7 +15,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('8ebb94459e5eb5b978dcdac1d2d6503a7763d790ce74b03f78388beb480436a0')
+sha256sums=('4758a8126335e90f194c2a3aadd4db5eb2e3926e34faf908695945aa4f0d4690')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-declarative/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-declarative/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-declarative/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-declarative
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -15,7 +15,7 @@
 conflicts=('qtchooser')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('a384a734d94f28a98aa74e076d50fa6b9724af83526feb6c371945545d8cb409')
+sha256sums=('470568745602e7fa21cdca42b1641162e4257cfeb7a2dcf8af24538c9516cc5b')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-doc/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-doc/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-doc/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -3,7 +3,7 @@
 # Contributor: Michael Hansen <zrax0111 gmail com>
 
 pkgname=qt5-doc
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('any')
@@ -16,7 +16,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="qt-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/single/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('caffbd625c7bc10ff8c5c7a27dbc7d84fa4de146975c0e1ffe904b514ccd6da4')
+sha256sums=('59b8cb4e728450b21224dcaaa40eb25bafc5196b6988f2225c394c6b7f881ff5')
 
 prepare() {
  cd ${_pkgfqn}

Modified: qt5-examples/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-examples/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-examples/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -3,7 +3,7 @@
 # Contributor: Michael Hansen <zrax0111 gmail com>
 
 pkgname=qt5-examples
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('any')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="qt-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/single/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('caffbd625c7bc10ff8c5c7a27dbc7d84fa4de146975c0e1ffe904b514ccd6da4')
+sha256sums=('59b8cb4e728450b21224dcaaa40eb25bafc5196b6988f2225c394c6b7f881ff5')
 
 package() {
  _base="$pkgdir"/usr/share/doc/qt/examples

Modified: qt5-gamepad/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-gamepad/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-gamepad/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Antonio Rojas <arojas at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-gamepad
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -15,7 +15,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('717c11f8fba4e23c0096fcf3161d43223956038e866fcd7a18d2255755415d62')
+sha256sums=('d289d8c983f4e88018c9ccb22bbde196c9f97efd20ecd48ae92994885f2334a7')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-graphicaleffects/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-graphicaleffects/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-graphicaleffects/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-graphicaleffects
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('2e63abf6b02b86461b73b317eba00b6721601a9469c22da28e3f4ea1d5df68d7')
+sha256sums=('429398b6c661897b3c7cd62fb3657a2de60ad9152578edeeca0abde6e7ae5a86')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-imageformats/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-imageformats/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-imageformats/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-imageformats
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('0425f35dbcc83cd5840e2d3a73ed4c57c426af9d6ac7b9fe3a40d23560653421')
+sha256sums=('1ea757728f205deb6b3f5873f5c7c3129cded5993077500a9fb249559bee7a9c')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-location/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-location/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-location/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-location
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -13,7 +13,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('8b922373e6eefd1b0e2a993dbf3d0b3f3df777bc720d40cad3ccb46e1936bc50')
+sha256sums=('a31f27f457ac57e7203ae808b95ba0053d182e22425de03840af761e343d8bef')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-multimedia/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-multimedia/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-multimedia/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-multimedia
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -17,7 +17,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('9c5ba11225f57d3a8124f109514443e290a9eb94e063a5b1f78e63edfb5f0b18')
+sha256sums=('5d3c90c546e64abf523432a3df5e7a3f1b5ad72e7d0b5ea6260729fbefeb30f5')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-networkauth/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-networkauth/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-networkauth/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Felix Yan <felixonmars at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-networkauth
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=(x86_64)
@@ -13,7 +13,7 @@
 groups=(qt qt5)
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('090fbb6be35b2f2edf7cc4cb32f0f9c27a9a66defa06f6d23e1397836e31d44c')
+sha256sums=('5876c1d8e37238eca8d5fbc945dfeb90bac013597bcac5c5beff23c12a8a4383')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-purchasing/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-purchasing/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-purchasing/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Antonio Rojas <arojas at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-purchasing
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -15,7 +15,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('80485095ab64f48951b27795c72e7ed7c13e1ab3db2670c061548834584b1d19')
+sha256sums=('d3466f764d99918c07b9e68301af4572002a32cf3138393853fc0b83d3955caa')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-quickcontrols/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-quickcontrols/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-quickcontrols/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,9 +2,9 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-quickcontrols
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
-pkgrel=2
+pkgrel=1
 arch=('x86_64')
 url='https://www.qt.io'
 license=('GPL3' 'LGPL3' 'FDL' 'custom')
@@ -13,16 +13,11 @@
 makedepends=()
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
-source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz"
-    qtbug-73961.patch)
-sha256sums=('15164b00921352b5145a4fc3be0015b8521138a0cb1ecfb9811f39fd35ecd62c'
-      '1ed9b1c0a42c26d9b16d689b8a6b45ec590940bba6534d6410199809b0db4457')
+source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
+sha256sums=('9b5c87605d08849927dd09bf9b03a939511461372b7e20004abe1116cf9fc73e')
 
 prepare() {
  mkdir -p build
-
- cd $_pkgfqn
- patch -p1 -i ../qtbug-73961.patch # Fix OOM with some Plasma themes https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-73691
 }
 
 build() {

Deleted: qt5-quickcontrols/trunk/qtbug-73961.patch
===================================================================
--- qt5-quickcontrols/trunk/qtbug-73961.patch	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-quickcontrols/trunk/qtbug-73961.patch	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -1,29 +0,0 @@
-From e66dad9857cc062ccfc03e410b15ad1d0254dee9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
-From: Benjamin Robin <dev at benjarobin.fr>
-Date: Sun, 24 Feb 2019 10:28:14 +0100
-Subject: [PATCH] Fix ScrollView scrollbar handles when the content is empty
-
-Task-number: QTBUG-73691
-Change-Id: I86becca9a1fa2508d1acafe09f46dfc952e4e96d
----
- src/controls/Styles/Base/ScrollViewStyle.qml | 4 ++--
- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
-
-diff --git a/src/controls/Styles/Base/ScrollViewStyle.qml b/src/controls/Styles/Base/ScrollViewStyle.qml
-index 6750399d429..36b518d3933 100644
---- a/src/controls/Styles/Base/ScrollViewStyle.qml
-+++ b/src/controls/Styles/Base/ScrollViewStyle.qml
-@@ -370,8 +370,8 @@ Style {
- 
-     property var flickableItem: control.flickableItem
-     property int extent: Math.max(minimumHandleLength, __styleData.horizontal ?
--                     Math.min(1, (flickableItem ? flickableItem.width/flickableItem.contentWidth : 1)) * bg.width :
--                     Math.min(1, (flickableItem ? flickableItem.height/flickableItem.contentHeight : 1)) * bg.height)
-+                     Math.min(1, ((flickableItem && flickableItem.contentWidth > 0.0) ? flickableItem.width/flickableItem.contentWidth : 1)) * bg.width :
-+                     Math.min(1, ((flickableItem && flickableItem.contentHeight > 0.0) ? flickableItem.height/flickableItem.contentHeight : 1)) * bg.height)
-     readonly property real range: __control.maximumValue - __control.minimumValue
-     readonly property real begin: __control.value - __control.minimumValue
- 
--- 
-2.20.1
-

Modified: qt5-quickcontrols2/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-quickcontrols2/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-quickcontrols2/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-quickcontrols2
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('caa47b6d771b11c65d595fdd0f0942c3d78cda2884d318e3b1da8ec67155a8e7')
+sha256sums=('1fbd703612a2c0257861e07a2b709f6fbad00cb6df70a1c2c1fafa9de522e549')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-remoteobjects/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-remoteobjects/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-remoteobjects/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Antonio Rojas <arojas at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-remoteobjects
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=(x86_64)
@@ -15,7 +15,7 @@
 groups=(qt qt5)
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('f18cfde8d060d76f5f56ffb701a27f6e0c39b5abdae3dbac933dbb41d191f740')
+sha256sums=('2ae04817cd67c8550ccc685e6db9ca78ed2d7ec0b90e1de28a9fd7cda88d9811')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-script/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-script/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-script/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-script
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('e5c158fb85799404d20d1ec5dd33a25d5f5736807e1008ce626f666a52c80624')
+sha256sums=('f8717d51072b4d4455755ae081e45f23f3d0ce25602f96231dd7703bd818a2e6')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-scxml/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-scxml/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-scxml/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Antonio Rojas <arojas at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-scxml
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('59a2aa1000fe03b0a3eff6fddd21f782e305408fcdd7af1f564a382331cb20b7')
+sha256sums=('69592542fdf4b2efe6a6378ecb1bfdda9e7f48007e191d7f77a0009e213a8623')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-sensors/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-sensors/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-sensors/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-sensors
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -15,7 +15,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('ebc8b4bcfacf10c3bea3f400da7bf3fc7f44f90fa9eb0320c3b87f17307a63e4')
+sha256sums=('758a131ad86c4b8b8364e48d659a680ed12d03c091c5ab2958d06b7b0aa2e50c')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-serialbus/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-serialbus/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-serialbus/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-serialbus
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('97f0c690c77b0e19a8c90e376ecc94d59b21adb20a90179700d1c514a4c50d74')
+sha256sums=('16bfee0be81805d82d4f9c04425b5bc2678ca01fa1617fc72613a893438aaa48')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-serialport/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-serialport/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-serialport/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-serialport
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('243b2502283c45f5163d68c3f23c787d46eb0e3ba58f3d9a0560dc7968a6ce19')
+sha256sums=('72163cedda4c6fa787db8666bec6b5057272dc87bf8de6addba3440dd472bd7f')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-speech/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-speech/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-speech/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Felix Yan <felixonmars at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-speech
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=(x86_64)
@@ -15,7 +15,7 @@
 groups=(qt qt5)
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('147524ba6f97c76784beb315ee939614b7a3b4eb1a6417cc0beea662cf0d9121')
+sha256sums=('5ad4b5931d6a677d8c4569a2a9147b992653962b339bd2f233400ffb43955911')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-svg/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-svg/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-svg/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-svg
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -13,7 +13,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('5bc1f744d32c06f5aa4eff33759568106a995ce21fa1326a247dfa5f783f63c8')
+sha256sums=('ed9f2118a6d33f53e5d9ed18dcd36f252a4fbaf68382a1c4a663ba75b25ae7bd')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-tools/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-tools/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-tools/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-tools
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -17,7 +17,7 @@
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz"
     {assistant,designer,linguist,qdbusviewer}.desktop)
-sha256sums=('ab1da4fbd84a9d3873e4ed212a0ae614c6059b8e7dca2f0a599a6f7e61f6cbf3'
+sha256sums=('4aa3a089794ab1c629b666fffb5da4371351a9e85ea691d5d988c2ff63586005'
       '8092d6d846e39632107b14726fa112862d800e929ef10f05f2a284dbda9b53c4'
       '366e18ba400068df40d26a3c944d6bd4925bf22c32f171b837a3f4e387eff019'
       'db1ad1d27ce73820b8d50291618b6f817292f15f55107274064b9ae99201069a'

Modified: qt5-translations/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-translations/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-translations/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-translations
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('any')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('7443d70d8572321e810c52fbdd096666e61510e07e17437f1910f0b800cca6a7')
+sha256sums=('bbe47b3995be8528ee5e78eae263a5ec224cd18e588219191716a17802e60c7b')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-virtualkeyboard/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-virtualkeyboard/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-virtualkeyboard/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Antonio Rojas <arojas at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-virtualkeyboard
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('a9e3ed4786d603314144c7ad29a9fdeb6e5c3f2ea5a27f6545cc9777244cd683')
+sha256sums=('7111de5c78f8a0d29394409727647b90ae5906fd5105c843af98c3ae3804248d')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-wayland/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-wayland/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-wayland/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-wayland
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -13,7 +13,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('88f0507628b3697b0d59349d27b5e60a313a3138927722d6cf981089fff02553')
+sha256sums=('b7840692420d106871433eb1b678277f09927d48ec6eb31a1851ee9c60d9df84')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-webchannel/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-webchannel/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-webchannel/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-webchannel
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('40c3e74347c67a9864d0d54f14120555860e4ce529746407325b3cd6e9aeb5bf')
+sha256sums=('8eb9cff9492937daa1bf5d001e39afec68c310ce5596807345e2a555dcc80b8e')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-webengine/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-webengine/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-webengine/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,9 +2,9 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-webengine
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
-pkgrel=3
+pkgrel=1
 arch=('x86_64')
 url='https://www.qt.io'
 license=('LGPL3' 'LGPL2.1' 'BSD')
@@ -15,11 +15,9 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz"
-     qtwebengine-harmony.patch
-     CVE-2019-5786.patch::"http://code.qt.io/cgit/qt/qtwebengine-chromium.git/patch/?id=43316b15")
-sha256sums=('43e91e06bc4a60ef0f91d15ae06425cf9c6b4f7dafe960259a5b013c687c3bd0'
-      'feca54ab09ac0fc9d0626770a6b899a6ac5a12173c7d0c1005bc3964ec83e7b3'
-      'd8434d27ac0dd8c4d49b0208fc2df91611440d3ee733bb8597212980f98d4b1b')
+     qtwebengine-harmony.patch)
+sha256sums=('082b1d6e60c1be61881bc8533acc67d9688620d6b3a538417f62b27b34ead493'
+      'feca54ab09ac0fc9d0626770a6b899a6ac5a12173c7d0c1005bc3964ec83e7b3')
 
 prepare() {
  mkdir -p build
@@ -32,9 +30,6 @@
 
  # FreeType 2.8.1
  patch -Np1 -i ../qtwebengine-harmony.patch
- 
- cd src/3rdparty
- patch -p1 -i "$srcdir"/CVE-2019-5786.patch # https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-74254
 }
 
 build() {

Modified: qt5-webglplugin/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-webglplugin/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-webglplugin/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Antonio Rojas <arojas at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-webglplugin
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=(x86_64)
@@ -13,7 +13,7 @@
 groups=(qt qt5)
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('7ca4f9b6fb8f893fff50b586a4dfb9d6519c33dfaaab6747b462c143ed32a0de')
+sha256sums=('0ecf9c0cb123dd89c4360dc946957a7527a2fb1c334e1bcf124cc740ca2f9bba')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-websockets/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-websockets/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-websockets/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-websockets
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -15,7 +15,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('2fd0627916d817599c5f855a97156113ed3625b90b350603be6f668762abfc79')
+sha256sums=('ab9ce815b1466abe52910c9b50c0f61df8af74f9521574bb534f7f562d0e8c04')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-webview/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-webview/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-webview/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Antonio Rojas <arojas at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-webview
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('092624ba45913f6c90f7311c96bb5c3e97f2c2b427d834d3669434f97234bc97')
+sha256sums=('44c131e2f21aded85424e355f433ac51d81925065d21b113568c6d62cf73ee90')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-x11extras/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-x11extras/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-x11extras/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-x11extras
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -14,7 +14,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('08fb1c40e1562d43087368a5efa39569fa1ad52b72d2360f9fc1fe18b00da366')
+sha256sums=('711f39ddc6237787a5522278be235fe3af547a4674bb265e6dff5c2892fe6084')
 
 prepare() {
  mkdir -p build

Modified: qt5-xmlpatterns/trunk/PKGBUILD
===================================================================
--- qt5-xmlpatterns/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 11:56:35 UTC (rev 347931)
+++ qt5-xmlpatterns/trunk/PKGBUILD	2019-03-14 12:17:30 UTC (rev 347932)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Contributor: Andrea Scarpino <andrea at archlinux.org>
 
 pkgname=qt5-xmlpatterns
-_qtver=5.12.1
+_qtver=5.12.2
 pkgver=${_qtver/-/}
 pkgrel=1
 arch=('x86_64')
@@ -16,7 +16,7 @@
 groups=('qt' 'qt5')
 _pkgfqn="${pkgname/5-/}-everywhere-src-${_qtver}"
 source=("https://download.qt.io/official_releases/qt/${pkgver%.*}/${_qtver}/submodules/${_pkgfqn}.tar.xz")
-sha256sums=('76988ca9a7a184b9013b8a5864dad150e4603890c7eb7aecad4baad071802ecb')
+sha256sums=('2e535ec17b542f2a0b87a9db93284666015cc07b6188894ace7e75104c6d860d')
 
 prepare() {
  mkdir -p build


More information about the arch-commits mailing list