[arch-commits] Commit in svt-av1/repos/community-x86_64 (PKGBUILD PKGBUILD)

Maxime Gauduin alucryd at archlinux.org
Mon Apr 27 12:10:37 UTC 2020


  Date: Monday, April 27, 2020 @ 12:10:36
 Author: alucryd
Revision: 621863

archrelease: copy trunk to community-x86_64

Added:
 svt-av1/repos/community-x86_64/PKGBUILD
  (from rev 621862, svt-av1/trunk/PKGBUILD)
Deleted:
 svt-av1/repos/community-x86_64/PKGBUILD

----------+
 PKGBUILD | 106 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 53 insertions(+), 53 deletions(-)

Deleted: PKGBUILD
===================================================================
--- PKGBUILD	2020-04-27 12:10:31 UTC (rev 621862)
+++ PKGBUILD	2020-04-27 12:10:36 UTC (rev 621863)
@@ -1,53 +0,0 @@
-# Maintainer: Maxime Gauduin <alucryd at archlinux.org>
-# Contributor: Thomas Schneider <maxmusterm at gmail.com>
-
-pkgname=svt-av1
-pkgver=0.8.2
-pkgrel=1
-pkgdesc='Scalable Video Technology AV1 encoder'
-arch=(x86_64)
-url='https://github.com/OpenVisualCloud/SVT-AV1'
-license=(BSD)
-makedepends=(
- cmake
- git
- nasm
-)
-source=(git+https://github.com/OpenVisualCloud/SVT-AV1.git#tag=26938b09c34f973b08801ac66acb08fd006b4b3f)
-md5sums=(SKIP)
-
-pkgver() {
- cd SVT-AV1
-
- git describe --tags | sed 's/^v//'
-}
-
-prepare() {
- if [[ -d build ]]; then
-  rm -rf build
- fi
- mkdir build
-
- sed '/CMAKE_BUILD_TYPE Release/d' -i SVT-AV1/CMakeLists.txt
-}
-
-build() {
- cd build
-
- export LDFLAGS="$LDFLAGS -Wl,-z,noexecstack"
-
- cmake ../SVT-AV1 \
-  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
-  -DBUILD_SHARED_LIBS=ON \
-  -DNATIVE=OFF
- make
-}
-
-package() {
- cd build
-
- make DESTDIR="${pkgdir}" install
- install -Dm 644 ../SVT-AV1/LICENSE.md -t "${pkgdir}"/usr/share/licenses/svt-av1/
-}
-
-# vim: ts=2 sw=2 et:

Copied: svt-av1/repos/community-x86_64/PKGBUILD (from rev 621862, svt-av1/trunk/PKGBUILD)
===================================================================
--- PKGBUILD	            (rev 0)
+++ PKGBUILD	2020-04-27 12:10:36 UTC (rev 621863)
@@ -0,0 +1,53 @@
+# Maintainer: Maxime Gauduin <alucryd at archlinux.org>
+# Contributor: Thomas Schneider <maxmusterm at gmail.com>
+
+pkgname=svt-av1
+pkgver=0.8.3
+pkgrel=1
+pkgdesc='Scalable Video Technology AV1 encoder'
+arch=(x86_64)
+url='https://github.com/OpenVisualCloud/SVT-AV1'
+license=(BSD)
+makedepends=(
+ cmake
+ git
+ nasm
+)
+source=(git+https://github.com/OpenVisualCloud/SVT-AV1.git#tag=2d5d4b627bc10db8d185752a1880f7c357be3610)
+md5sums=(SKIP)
+
+pkgver() {
+ cd SVT-AV1
+
+ git describe --tags | sed 's/^v//'
+}
+
+prepare() {
+ if [[ -d build ]]; then
+  rm -rf build
+ fi
+ mkdir build
+
+ sed '/CMAKE_BUILD_TYPE Release/d' -i SVT-AV1/CMakeLists.txt
+}
+
+build() {
+ cd build
+
+ export LDFLAGS="$LDFLAGS -Wl,-z,noexecstack"
+
+ cmake ../SVT-AV1 \
+  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
+  -DBUILD_SHARED_LIBS=ON \
+  -DNATIVE=OFF
+ make
+}
+
+package() {
+ cd build
+
+ make DESTDIR="${pkgdir}" install
+ install -Dm 644 ../SVT-AV1/LICENSE.md -t "${pkgdir}"/usr/share/licenses/svt-av1/
+}
+
+# vim: ts=2 sw=2 et:More information about the arch-commits mailing list