[aur-general] out of date flagging

Dragonlord dragonlord at seznam.cz
Tue Feb 26 05:23:55 EST 2008


And any feature, that will enable browsing the out of date packages
would be also nice. I like building packages, so I would like to
update them, but I can't find them easily. Or do I miss something?
Also if I write a comment, the browser could jump back to the package
website, not just reload to write another comment :)
But still a great job, I like the new look, so thanks for that.
Bye
D


On Tue, Feb 26, 2008 at 07:18:04AM +0100, Sebastian Nowicki wrote:
> On Mon, Feb 25, 2008 at 09:02:08PM -0500, Loui wrote:
> > On 2/25/08, Adam Vogt <vogt.adam at gmail.com> wrote:
> > > Could someone confirm my observation that the aur does not reset out of
> > >  date flags on packages when they are updated?
> > Yep your observation is correct.
> > 
> > >  If this is the intended behavior, I would expect that resetting out of date
> > >  flags on updates is the most reasonable thing to do.
> > Auto unflagging might make a handy feature.
> > 
> 
> I think it's a good idea. I implemented it for AUR2 without even
> thinking about it, it's just so logical. Of course someone could make an
> update that doesn't actually change the version, but it's probably not
> likely, and you can always reflag it.
> 

-- 
Pobídkové finanční systémy používejte za účelem odměňování těch, kteří
si to nejvíce zaslouží. Lidé nemohou znát pravidla rozdělování zisku -
není to v jejich moci a vyplácení prémií je pomalé. Důležité je, aby
byly finanční pobídky jednoduché a snadno pochopitelné. Některé z nich
jsou často tak komplikované, že lidem ani není jasné, za co vlastně
dostali mimořádnou odměnu. Finanční pobídkové systémy čas od času
obměňujte, jinak si lidé začnou myslet, že mají na mimořádné odměny nárok,
že je to součást mzdy, a nikoli odměna za mimořádný výkon. (str. 20)
		-- Coleman, Barrie
More information about the aur-general mailing list