[aur-requests] [PRQ#12566] Deletion Request for gifski

notify at aur.archlinux.org notify at aur.archlinux.org
Thu Aug 30 18:22:42 UTC 2018


FFY00 [1] filed a deletion request for gifski [2]:

moved to [community]

[1] https://aur.archlinux.org/account/FFY00/
[2] https://aur.archlinux.org/pkgbase/gifski/


More information about the aur-requests mailing list