[aur-requests] [PRQ#27710] Deletion Request for godit

notify at aur.archlinux.org notify at aur.archlinux.org
Mon Aug 23 04:42:40 UTC 2021


micwoj92 [1] filed a deletion request for godit [2]:

Missing dependency, orphan

[1] https://aur.archlinux.org/account/micwoj92/
[2] https://aur.archlinux.org/pkgbase/godit/


More information about the aur-requests mailing list