[aur-requests] [PRQ#8457] Merge Request for volnoti-brightness-git