[pacman-dev] [PATCH] Swedish translations, yet again

Tobias Eriksson tobier at tobier.se
Wed Oct 20 14:39:13 EDT 2010


Translation of pacman to Swedish. No fuzzies or untranslated entries left.

Signed-off-by: Tobias Eriksson <tobier at tobier.se>
---
 po/sv.po | 173
+++++++++++++++++++++++++-------------------------------------
 1 files changed, 70 insertions(+), 103 deletions(-)

diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index c61ef2f..9418ea0 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Pacman package manager 3.3.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: pacman-dev at archlinux.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-23 21:30-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-10-06 21:11+0200\n"
-"Last-Translator: Christian Larsson <congacx at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-20 20:26+0200\n"
+"Last-Translator: Tobias Eriksson <tobier at tobier.se>\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -80,13 +80,13 @@ msgstr ":: %s finns i IgnorePkg/IgnoreGroup.
Installera ändå?"
 msgid ":: Replace %s with %s/%s?"
 msgstr ":: Ersätt %s med %s/%s?"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ":: %s and %s are in conflict. Remove %s?"
-msgstr ":: %s strider mot %s. Ta bort %s?"
+msgstr ":: %s krockar med %s. Ta bort %s?"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ":: %s and %s are in conflict (%s). Remove %s?"
-msgstr ":: %s strider mot %s. Ta bort %s?"
+msgstr ":: %s krockar med %s (%s). Ta bort %s?"

 #, c-format
 msgid ""
@@ -318,7 +318,7 @@ msgstr ""
 msgid " -d, --nodeps     skip dependency checks\n"
 msgstr " -d, --nodeps     hoppa över kontroll av beroenden\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 " -k, --dbonly     only remove database entries, do not remove files\n"
 msgstr ""
@@ -335,8 +335,7 @@ msgid ""
 "            (-ss includes explicitly installed dependencies
too)\n"
 msgstr ""
 " -s, --recursive   ta även bort beroenden (som inte stör andra
paket)\n"
-"            (-ss inkluderar även uttryckligt installerade "
-"beroenden\n"
+"            (-ss inkluderar även uttryckligt installerade
beroenden\n"

 #, c-format
 msgid ""
@@ -349,13 +348,15 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "   --print     only print the targets instead of performing the "
 "operation\n"
-msgstr ""
+msgstr "--print     skriv endast ut, utan att utföra operationen\n"

 #, c-format
 msgid ""
 "   --print-format <string>\n"
 "            specify how the targets should be printed\n"
 msgstr ""
+"    --print-format <string>\n"
+"            specificera utskriftsformatet\n"

 #, c-format
 msgid "   --asdeps     install packages as non-explicitly
installed\n"
@@ -371,13 +372,11 @@ msgid " -f, --force     force install,
overwrite conflicting files\n"
 msgstr ""
 " -f, --force     tvingfa installation, skriv över motstridiga
filer\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 " -k, --dbonly     add database entries, do not install or keep
existing "
 "files\n"
-msgstr ""
-" -k, --dbonly     ta enbart bort databasinlägg, men ta inte bort
några "
-"filer\n"
+msgstr " -k, --dbonly     lägg till databasinlägg, men installera
inte eller behåll inga befintliga filer.\n\n"

 #, c-format
 msgid " -c, --changelog   view the changelog of a package\n"
@@ -517,14 +516,13 @@ msgstr ""
 "            ignorera en gruppuppgradering (kan användas mer
än en "
 "gång)\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   --asdeps     mark packages as non-explicitly installed\n"
-msgstr ""
-"   --asdeps     installera paket som icke-utryckligt installerade\n"
+msgstr "   --asdeps     markera paket som icke-utryckligt
installerade\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   --asexplicit   mark packages as explicitly installed\n"
-msgstr "   --asexplicit   installera paket som utryckligt
installerade\n"
+msgstr "   --asexplicit   markera paket som utryckligt installerade\n"

 #, c-format
 msgid "   --config <path> set an alternate configuration file\n"
@@ -572,9 +570,9 @@ msgstr " -b, --dbpath <path> ange en alternativ
plats för databasen\n"
 msgid "   --cachedir <dir> set an alternate package cache location\n"
 msgstr "   --cachedir <dir> ange en alternativ plats för paketcachen\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   --arch <arch>  set an alternate architecture\n"
-msgstr "   --config <path> ange en alternativ konfigurationsfil\n"
+msgstr "   --arch <arch> ange en alternativ arkitektur\n"

 #, c-format
 msgid ""
@@ -616,23 +614,23 @@ msgstr "kunde inte chdir till nerladdningskatalogen%
s\n"
 msgid "running XferCommand: fork failed!\n"
 msgstr "vid körning av XferCommand: delning misslyckades!\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "directive '%s' without value not recognized\n"
-msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' känns inte igen\n"
+msgstr "direktiv '%s' utan värde känns inte igen\n"

 #, c-format
 msgid "invalid value for 'CleanMethod' : '%s'\n"
 msgstr "ogiltigt värde för 'CleanMethod' : '%s'\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "directive '%s' with a value not recognized\n"
-msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' känns inte igen\n"
+msgstr "direktiv '%s' med ett värde känns inte igen\n"

 #, c-format
 msgid ""
 "The mirror '%s' contains the $arch variable, but no Architecture is "
 "defined.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Adressen '%s' innehålle $arch-variabeln, men ingen arkitektur
är definerad.\n"

 #, c-format
 msgid "could not add server URL to database '%s': %s (%s)\n"
@@ -661,19 +659,19 @@ msgid "config file %s, line %d: All directives must
belong to a section.\n"
 msgstr ""
 "konfigurationsfil %s, rad %d: Alla direktiv måste tillhöra en sektion.\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "config file %s, line %d: directive %s needs a value\n"
-msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' känns inte igen\n"
+msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' kräver ett värde\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "config file %s, line %d: problem in options section\n"
-msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: ogiltigt sektionsnamn.\n"
+msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: problem i alternativsektionen.\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "config file %s, line %d: directive '%s' in repository section '%s' not "
 "recognized.\n"
-msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' känns inte igen\n"
+msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' i sektion '%s' känns
inte igen.\n"

 #, c-format
 msgid "failed to initialize alpm library (%s)\n"
@@ -695,9 +693,9 @@ msgstr "ingen operation specifierad (använd -h för
hjälp)\n"
 msgid "no file was specified for --owns\n"
 msgstr "ingen fil specifierades för --owns\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to find '%s' in PATH: %s\n"
-msgstr "misslyckades att läsa fil '%s': %s\n"
+msgstr "misslyckades hitta '%s' i PATH: %s\n"

 #, c-format
 msgid "failed to read file '%s': %s\n"
@@ -751,9 +749,9 @@ msgstr "paketet \"%s\" hittades inte\n"
 msgid "failed to prepare transaction (%s)\n"
 msgstr "misslyckades att förbereda överföring (%s)\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ":: package %s does not have a valid architecture\n"
-msgstr "'%s' har inte ett giltigt suffix för arkiv."
+msgstr ":: paket %s har inte en giltig arkitektur.\n"

 #, c-format
 msgid ":: %s: requires %s\n"
@@ -767,9 +765,9 @@ msgstr "%s är utnämnd som en HoldPkg.\n"
 msgid "HoldPkg was found in target list. Do you want to continue?"
 msgstr "HoldPkg hittades i mållistan. Vill du fortsätta?"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " there is nothing to do\n"
-msgstr "Inga paket modifierade, ingenting att göra."
+msgstr " det finns inget att göra\n"

 #, c-format
 msgid "Do you want to remove these packages?"
@@ -827,9 +825,9 @@ msgstr "Vill du ta bort ALLA filer från cacen?"
 msgid "removing all files from cache...\n"
 msgstr "tar bort alla filer från cachen...\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "could not access cache directory %s\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till cachekatalogen\n"
+msgstr "kunde inte få tillgång till cachekatalogen %s\n"

 #, c-format
 msgid "File %s does not seem to be a valid package, remove it?"
@@ -847,9 +845,9 @@ msgstr " %s är senaste versionen\n"
 msgid "failed to synchronize any databases\n"
 msgstr "misslyckades att synkronisera någon databas\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "installed"
-msgstr "installerar"
+msgstr "installerad"

 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist\n"
@@ -877,11 +875,11 @@ msgstr ":: Påbörjar full systemuppgradering...\n"

 #, c-format
 msgid ":: %s and %s are in conflict\n"
-msgstr ""
+msgstr ":: %s och %s krockar.\n"

-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ":: %s and %s are in conflict (%s)\n"
-msgstr ":: %s: strider mot %s\n"
+msgstr ":: %s krockar med %s (%s)\n"

 #, c-format
 msgid "Proceed with download?"
@@ -1028,9 +1026,8 @@ msgstr "FEL: "
 msgid "Cleaning up..."
 msgstr "Städar upp..."

-#, fuzzy
 msgid "Unable to find source file %s."
-msgstr "Kunde inte hitta källkodsfil %s att extrahera."
+msgstr "Kunde inte hitta källkodsfil %s."

 msgid "Aborting..."
 msgstr "Avbryter..."
@@ -1041,16 +1038,14 @@ msgstr "Det finns ingen agent angedd för att
hantera %s URL. Kolla %s."
 msgid "The download program %s is not installed."
 msgstr "Nerladdningsprogramet %s är inte installerat."

-#, fuzzy
 msgid "'%s' returned a fatal error (%i): %s"
-msgstr "Pacman returnerade ett allvarligt fel (%i): %s"
+msgstr "'%s' returnerade ett allvarligt fel (%i): %s"

 msgid "Installing missing dependencies..."
 msgstr "Installerar saknade beroenden..."

-#, fuzzy
 msgid "'%s' failed to install missing dependencies."
-msgstr "Pacman misslyckades att installera saknade beroenden"
+msgstr "'%s' misslyckades att installera saknade beroenden"

 msgid "Failed to install all missing dependencies."
 msgstr "Misslyckades att installera alla saknade beroenden."
@@ -1065,7 +1060,7 @@ msgid "Retrieving Sources..."
 msgstr "Hämtar Källor..."

 msgid "Found %s"
-msgstr ""
+msgstr "Hittade %s"

 msgid "%s was not found in the build directory and is not a URL."
 msgstr "%s hittades inte i byggkatalogen och är inte ett URL"
@@ -1130,9 +1125,8 @@ msgstr "Rensar andra filer..."
 msgid "Compressing man and info pages..."
 msgstr "Komprimerar man och info sidor..."

-#, fuzzy
 msgid "Stripping unneeded symbols from binaries and libraries..."
-msgstr "Tar bort felsökningssymboler från binärer och bibliotek..."
+msgstr "Tar bort onödiga symboler från binärer och bibliotek..."

 msgid "Removing libtool .la files..."
 msgstr "Tar bort libtool .la filer..."
@@ -1149,12 +1143,11 @@ msgstr "Var vänlig och lägg till en licens rad i
din %s!"
 msgid "Example for GPL'ed software: license=('GPL')."
 msgstr "Exempel för GPL licenserad mjukvara: license=('GPL')."

-#, fuzzy
 msgid "Invalid backup entry : %s"
-msgstr "Ej giltig paketfil '%s'."
+msgstr "Ej giltigt backupinlägg : %s."

 msgid "Package contains reference to %s"
-msgstr ""
+msgstr "Paketet innehåller referens till %s"

 msgid "Missing pkg/ directory."
 msgstr "Saknar pkg/ katalog"
@@ -1177,13 +1170,11 @@ msgstr "'%s' är inte ett giltig paket-suffix"
 msgid "Failed to create package file."
 msgstr "Misslyckades att skapa paketfil."

-#, fuzzy
 msgid "Failed to create symlink to package file."
-msgstr "Misslyckades att skapa källkodsfil."
+msgstr "Misslyckades att symbolisk länk till paketfil."

-#, fuzzy
 msgid "Skipping integrity checks."
-msgstr "Hoppar över kontroll av beroenden."
+msgstr "Hoppar över integritetskontroll."

 msgid "Creating source package..."
 msgstr "Skapar källpaket"
@@ -1191,9 +1182,8 @@ msgstr "Skapar källpaket"
 msgid "Adding %s..."
 msgstr "Lägger till %s..."

-#, fuzzy
 msgid "Adding %s file (%s)..."
-msgstr "Lägger till %s..."
+msgstr "Lägger till fil %s (%s)..."

 msgid "Compressing source package..."
 msgstr "Komprimerar källpaket..."
@@ -1201,12 +1191,11 @@ msgstr "Komprimerar källpaket..."
 msgid "Failed to create source package file."
 msgstr "Misslyckades att skapa källkodsfil."

-#, fuzzy
 msgid "Installing package %s with %s -U..."
-msgstr "genererar %s med %s... "
+msgstr "Installerar paket %s med %s -U... "

 msgid "Installing %s package group with %s -U..."
-msgstr ""
+msgstr "Installerar paketgruppen %s med %s -U..."

 msgid "Failed to install built package(s)."
 msgstr "Misslyckades att installera byggt/byggda paket."
@@ -1232,13 +1221,11 @@ msgstr "som arch=('%s')."
 msgid "Provides array cannot contain comparison (< or >) operators."
 msgstr "Provides raden kan inte innehålla jämförande (< eller >) tecken"

-#, fuzzy
 msgid "Invalid syntax for optdepend : '%s'"
-msgstr "ogiltigt värde för 'CleanMethod' : '%s'\n"
+msgstr "Fel syntax för optdepend : '%s'"

-#, fuzzy
 msgid "%s file (%s) does not exist."
-msgstr "Installations scriptlet (%s) existerar inte."
+msgstr "Filen %s (%s) existerar inte."

 msgid "options array contains unknown option '%s'"
 msgstr "options raden innehåller okända parametrar '%s'"
@@ -1247,7 +1234,7 @@ msgid "missing package function for split package '%s'"
 msgstr "saknar paketfunktion för att dela paket '%s'"

 msgid "requested package %s is not provided in %s"
-msgstr ""
+msgstr "efterfrågat paket %s finns ej i %s"

 msgid "Determining latest darcs revision..."
 msgstr "Fastställer senaste darcs revisionen..."
@@ -1322,10 +1309,8 @@ msgstr " -m, --nocolor  Inaktivera färglagda
meddelanden"
 msgid " -o, --nobuild  Download and extract files only"
 msgstr " -o, --nobuild  Ladda ner och extrahera enbart filerna"

-#, fuzzy
 msgid " -p <file>    Use an alternate build script (instead of '%s')"
-msgstr ""
-" -p <buildscript> Använd ett alternativt byggskript (istället för
'%s')"
+msgstr " -p <file> Använd ett alternativt byggskript (istället för
'%s')"

 msgid ""
 " -r, --rmdeps   Remove installed dependencies after a successful build"
@@ -1337,56 +1322,41 @@ msgstr " -R, --repackage Packa om innehållet i
paketet utan att bygga om"
 msgid " -s, --syncdeps  Install missing dependencies with pacman"
 msgstr " -s, --syncdeps  Installera saknade beroende med pacman"

-#, fuzzy
 msgid ""
 " --allsource   Generate a source-only tarball including downloaded "
 "sources"
-msgstr ""
-"   --allsource Generera en tarball innehållandes enbart nerladdade
källor"
+msgstr "   --allsource Generera en tarball innehållandes enbart
nerladdade källkodsfiler"

-#, fuzzy
 msgid " --asroot     Allow makepkg to run as root user"
 msgstr "   --asroot   Tillåt makepkg att köras som root"

-#, fuzzy
 msgid " --config <file> Use an alternate config file (instead of '%s')"
-msgstr ""
-" --config <config> Använd en alternativ konfigurationsfil (istället
för "
-"'%s')"
+msgstr " --config <file> Använd en alternativ konfigurationsfil
(istället för '%s')"

-#, fuzzy
 msgid ""
 " --holdver    Prevent automatic version bumping for development "
 "PKGBUILDs"
-msgstr ""
-"   --holdver  Förhindra automatisk versionsdump för "
-"utvecklingsversioner av PKGBUILDs "
+msgstr "   --holdver  Förhindra automatisk versionsuppdatering för
utvecklingsversioner av PKGBUILDs "

 msgid " --pkg <list>   Only build listed packages from a split package"
-msgstr ""
+msgstr "  --pkg <list>    Bygg endast listade paket från ett delat
paket"

-#, fuzzy
 msgid " --skipinteg   Do not fail when integrity checks are missing"
 msgstr "   --skipinteg Misslyckas inte när integritetskontroller
saknas"

-#, fuzzy
 msgid ""
 " --source     Generate a source-only tarball without downloaded
sources"
-msgstr ""
-"   --source   Generera en tarball med enbart källkoden utan att
ladda "
-"ner källor"
+msgstr "   --source   Generera en tarball med enbart källkod utan
nerladdade källkodsfiler"

 msgid "These options can be passed to pacman:"
 msgstr "Dessa argument kan skickas till pacman:"

-#, fuzzy
 msgid ""
 " --noconfirm   Do not ask for confirmation when resolving dependencies"
 msgstr ""
 "   --noconfirm   Fråga inte efter bekräftelse vid bestämmande av "
 "beroenden"

-#, fuzzy
 msgid " --noprogressbar Do not show a progress bar when downloading files"
 msgstr ""
 "   --noprogressbar Visa inte en förloppsindikator vid nerladdning av "
@@ -1409,9 +1379,8 @@ msgstr ""
 msgid "%s not found."
 msgstr "% hittades inte."

-#, fuzzy
 msgid "You do not have write permission to store packages in %s."
-msgstr "Du har inte skrivrättigheter för att spara nerladdningar i %s."
+msgstr "Du har inte skrivrättigheter för att spara paket i %s."

 msgid "You do not have write permission to store downloads in %s."
 msgstr "Du har inte skrivrättigheter för att spara nerladdningar i %s."
@@ -1479,7 +1448,7 @@ msgstr ""
 "Använd inte flaggan '-F'. Detta argument är enbart för användning av
makepkg."

 msgid "Sudo can not be found. Will use su to acquire root privileges."
-msgstr ""
+msgstr "Sudo kunde inte hittas, använder su för att få
root-rättigheter."

 msgid "%s does not exist."
 msgstr "%s existerar inte."
@@ -1506,10 +1475,10 @@ msgstr ""
 "över)"

 msgid "Repackaging without the use of a package() function is deprecated."
-msgstr ""
+msgstr "Ompaketering utan att använda en package()-funktion är
föråldrat."

 msgid "File permissions may not be preserved."
-msgstr ""
+msgstr "Filrättigheterna kanske inte bevaras."

 msgid "Leaving fakeroot environment."
 msgstr "Lämnar fakeroot miljö."
@@ -1517,9 +1486,8 @@ msgstr "Lämnar fakeroot miljö."
 msgid "Making package: %s"
 msgstr "Skapar paket: %s"

-#, fuzzy
 msgid "A source package has already been built. (use -f to overwrite)"
-msgstr "Ett paket har redan blivit byggt, (använd -f för att skriva
över)"
+msgstr "Ett källkodspaket har redan blivit byggt, (använd -f för att
skriva över)"

 msgid "Source package created: %s"
 msgstr "Källkodspaket skapat: %s"
@@ -1536,9 +1504,8 @@ msgstr "Kollar beroenden för bygget..."
 msgid "Could not resolve all dependencies."
 msgstr "Kan inte lösa alla beroenden."

-#, fuzzy
 msgid "%s was not found in PATH; skipping dependency checks."
-msgstr "pacman hittades inte i PATH; hoppar över kontroll av beroenden."
+msgstr "%s hittades inte i PATH; hoppar över kontroll av beroenden."

 msgid "Skipping source retrieval    -- using existing src/ tree"
 msgstr ""
-- 
1.7.3.1
More information about the pacman-dev mailing list