[pacman-dev] [PATCH] Swedish translations, yet again

Dan McGee dpmcgee at gmail.com
Thu Oct 28 10:34:55 EDT 2010


If you could attach the patch, or send it non-base64 encoded (git
send-mail should never do that), that would be great.

-Dan

2010/10/20 Tobias Eriksson <tobier at tobier.se>:
> Translation of pacman to Swedish. No fuzzies or untranslated entries left.
>
> Signed-off-by: Tobias Eriksson <tobier at tobier.se>
> ---
>  po/sv.po |  173
> +++++++++++++++++++++++++-------------------------------------
>  1 files changed, 70 insertions(+), 103 deletions(-)
>
> diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
> index c61ef2f..9418ea0 100644
> --- a/po/sv.po
> +++ b/po/sv.po
> @@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
>  "Project-Id-Version: Pacman package manager 3.3.1\n"
>  "Report-Msgid-Bugs-To: pacman-dev at archlinux.org\n"
>  "POT-Creation-Date: 2010-08-23 21:30-0500\n"
> -"PO-Revision-Date: 2009-10-06 21:11+0200\n"
> -"Last-Translator: Christian Larsson <congacx at gmail.com>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2010-10-20 20:26+0200\n"
> +"Last-Translator: Tobias Eriksson <tobier at tobier.se>\n"
>  "Language-Team: Swedish\n"
>  "Language: \n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
> @@ -80,13 +80,13 @@ msgstr ":: %s finns i IgnorePkg/IgnoreGroup.
> Installera ändå?"
>  msgid ":: Replace %s with %s/%s?"
>  msgstr ":: Ersätt %s med %s/%s?"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid ":: %s and %s are in conflict. Remove %s?"
> -msgstr ":: %s strider mot %s. Ta bort %s?"
> +msgstr ":: %s krockar med %s. Ta bort %s?"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid ":: %s and %s are in conflict (%s). Remove %s?"
> -msgstr ":: %s strider mot %s. Ta bort %s?"
> +msgstr ":: %s krockar med %s (%s). Ta bort %s?"
>
>  #, c-format
>  msgid ""
> @@ -318,7 +318,7 @@ msgstr ""
>  msgid "  -d, --nodeps         skip dependency checks\n"
>  msgstr "  -d, --nodeps         hoppa över kontroll av beroenden\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid ""
>  "  -k, --dbonly         only remove database entries, do not remove files\n"
>  msgstr ""
> @@ -335,8 +335,7 @@ msgid ""
>  "                       (-ss includes explicitly installed dependencies
> too)\n"
>  msgstr ""
>  "  -s, --recursive      ta även bort beroenden (som inte stör andra
> paket)\n"
> -"                       (-ss inkluderar även uttryckligt installerade "
> -"beroenden\n"
> +"                       (-ss inkluderar även uttryckligt installerade
> beroenden\n"
>
>  #, c-format
>  msgid ""
> @@ -349,13 +348,15 @@ msgstr ""
>  msgid ""
>  "      --print          only print the targets instead of performing the "
>  "operation\n"
> -msgstr ""
> +msgstr "--print         skriv endast ut, utan att utföra operationen\n"
>
>  #, c-format
>  msgid ""
>  "      --print-format <string>\n"
>  "                       specify how the targets should be printed\n"
>  msgstr ""
> +"        --print-format <string>\n"
> +"                       specificera utskriftsformatet\n"
>
>  #, c-format
>  msgid "      --asdeps         install packages as non-explicitly
> installed\n"
> @@ -371,13 +372,11 @@ msgid "  -f, --force          force install,
> overwrite conflicting files\n"
>  msgstr ""
>  "  -f, --force          tvingfa installation, skriv över motstridiga
> filer\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid ""
>  "  -k, --dbonly         add database entries, do not install or keep
> existing "
>  "files\n"
> -msgstr ""
> -"  -k, --dbonly         ta enbart bort databasinlägg, men ta inte bort
> några "
> -"filer\n"
> +msgstr "  -k, --dbonly         lägg till databasinlägg, men installera
> inte eller behåll inga befintliga filer.\n\n"
>
>  #, c-format
>  msgid "  -c, --changelog      view the changelog of a package\n"
> @@ -517,14 +516,13 @@ msgstr ""
>  "                       ignorera en gruppuppgradering (kan användas mer
> än en "
>  "gång)\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid "      --asdeps         mark packages as non-explicitly installed\n"
> -msgstr ""
> -"      --asdeps         installera paket som icke-utryckligt installerade\n"
> +msgstr "      --asdeps         markera paket som icke-utryckligt
> installerade\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid "      --asexplicit     mark packages as explicitly installed\n"
> -msgstr "      --asexplicit     installera paket som utryckligt
> installerade\n"
> +msgstr "      --asexplicit     markera paket som utryckligt installerade\n"
>
>  #, c-format
>  msgid "      --config <path>  set an alternate configuration file\n"
> @@ -572,9 +570,9 @@ msgstr "  -b, --dbpath <path>  ange en alternativ
> plats för databasen\n"
>  msgid "      --cachedir <dir> set an alternate package cache location\n"
>  msgstr "      --cachedir <dir> ange en alternativ plats för paketcachen\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid "      --arch <arch>    set an alternate architecture\n"
> -msgstr "      --config <path>  ange en alternativ konfigurationsfil\n"
> +msgstr "      --arch <arch>  ange en alternativ arkitektur\n"
>
>  #, c-format
>  msgid ""
> @@ -616,23 +614,23 @@ msgstr "kunde inte chdir till nerladdningskatalogen%
> s\n"
>  msgid "running XferCommand: fork failed!\n"
>  msgstr "vid körning av XferCommand: delning misslyckades!\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid "directive '%s' without value not recognized\n"
> -msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' känns inte igen\n"
> +msgstr "direktiv '%s' utan värde känns inte igen\n"
>
>  #, c-format
>  msgid "invalid value for 'CleanMethod' : '%s'\n"
>  msgstr "ogiltigt värde för 'CleanMethod' : '%s'\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid "directive '%s' with a value not recognized\n"
> -msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' känns inte igen\n"
> +msgstr "direktiv '%s' med ett värde känns inte igen\n"
>
>  #, c-format
>  msgid ""
>  "The mirror '%s' contains the $arch variable, but no Architecture is "
>  "defined.\n"
> -msgstr ""
> +msgstr "Adressen '%s' innehålle $arch-variabeln, men ingen arkitektur
> är definerad.\n"
>
>  #, c-format
>  msgid "could not add server URL to database '%s': %s (%s)\n"
> @@ -661,19 +659,19 @@ msgid "config file %s, line %d: All directives must
> belong to a section.\n"
>  msgstr ""
>  "konfigurationsfil %s, rad %d: Alla direktiv måste tillhöra en sektion.\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid "config file %s, line %d: directive %s needs a value\n"
> -msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' känns inte igen\n"
> +msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' kräver ett värde\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid "config file %s, line %d: problem in options section\n"
> -msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: ogiltigt sektionsnamn.\n"
> +msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: problem i alternativsektionen.\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid ""
>  "config file %s, line %d: directive '%s' in repository section '%s' not "
>  "recognized.\n"
> -msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' känns inte igen\n"
> +msgstr "konfigurationsfil %s, rad %d: direktiv '%s' i sektion '%s' känns
> inte igen.\n"
>
>  #, c-format
>  msgid "failed to initialize alpm library (%s)\n"
> @@ -695,9 +693,9 @@ msgstr "ingen operation specifierad (använd -h för
> hjälp)\n"
>  msgid "no file was specified for --owns\n"
>  msgstr "ingen fil specifierades för --owns\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid "failed to find '%s' in PATH: %s\n"
> -msgstr "misslyckades att läsa fil '%s': %s\n"
> +msgstr "misslyckades hitta '%s' i PATH: %s\n"
>
>  #, c-format
>  msgid "failed to read file '%s': %s\n"
> @@ -751,9 +749,9 @@ msgstr "paketet \"%s\" hittades inte\n"
>  msgid "failed to prepare transaction (%s)\n"
>  msgstr "misslyckades att förbereda överföring (%s)\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid ":: package %s does not have a valid architecture\n"
> -msgstr "'%s' har inte ett giltigt suffix för arkiv."
> +msgstr ":: paket %s har inte en giltig arkitektur.\n"
>
>  #, c-format
>  msgid ":: %s: requires %s\n"
> @@ -767,9 +765,9 @@ msgstr "%s är utnämnd som en HoldPkg.\n"
>  msgid "HoldPkg was found in target list. Do you want to continue?"
>  msgstr "HoldPkg hittades i mållistan. Vill du fortsätta?"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid " there is nothing to do\n"
> -msgstr "Inga paket modifierade, ingenting att göra."
> +msgstr " det finns inget att göra\n"
>
>  #, c-format
>  msgid "Do you want to remove these packages?"
> @@ -827,9 +825,9 @@ msgstr "Vill du ta bort ALLA filer från cacen?"
>  msgid "removing all files from cache...\n"
>  msgstr "tar bort alla filer från cachen...\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid "could not access cache directory %s\n"
> -msgstr "kunde inte få tillgång till cachekatalogen\n"
> +msgstr "kunde inte få tillgång till cachekatalogen %s\n"
>
>  #, c-format
>  msgid "File %s does not seem to be a valid package, remove it?"
> @@ -847,9 +845,9 @@ msgstr " %s är senaste versionen\n"
>  msgid "failed to synchronize any databases\n"
>  msgstr "misslyckades att synkronisera någon databas\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid "installed"
> -msgstr "installerar"
> +msgstr "installerad"
>
>  #, c-format
>  msgid "repository '%s' does not exist\n"
> @@ -877,11 +875,11 @@ msgstr ":: Påbörjar full systemuppgradering...\n"
>
>  #, c-format
>  msgid ":: %s and %s are in conflict\n"
> -msgstr ""
> +msgstr ":: %s och %s krockar.\n"
>
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
>  msgid ":: %s and %s are in conflict (%s)\n"
> -msgstr ":: %s: strider mot %s\n"
> +msgstr ":: %s krockar med %s (%s)\n"
>
>  #, c-format
>  msgid "Proceed with download?"
> @@ -1028,9 +1026,8 @@ msgstr "FEL: "
>  msgid "Cleaning up..."
>  msgstr "Städar upp..."
>
> -#, fuzzy
>  msgid "Unable to find source file %s."
> -msgstr "Kunde inte hitta källkodsfil %s att extrahera."
> +msgstr "Kunde inte hitta källkodsfil %s."
>
>  msgid "Aborting..."
>  msgstr "Avbryter..."
> @@ -1041,16 +1038,14 @@ msgstr "Det finns ingen agent angedd för att
> hantera %s URL. Kolla %s."
>  msgid "The download program %s is not installed."
>  msgstr "Nerladdningsprogramet %s är inte installerat."
>
> -#, fuzzy
>  msgid "'%s' returned a fatal error (%i): %s"
> -msgstr "Pacman returnerade ett allvarligt fel (%i): %s"
> +msgstr "'%s' returnerade ett allvarligt fel (%i): %s"
>
>  msgid "Installing missing dependencies..."
>  msgstr "Installerar saknade beroenden..."
>
> -#, fuzzy
>  msgid "'%s' failed to install missing dependencies."
> -msgstr "Pacman misslyckades att installera saknade beroenden"
> +msgstr "'%s' misslyckades att installera saknade beroenden"
>
>  msgid "Failed to install all missing dependencies."
>  msgstr "Misslyckades att installera alla saknade beroenden."
> @@ -1065,7 +1060,7 @@ msgid "Retrieving Sources..."
>  msgstr "Hämtar Källor..."
>
>  msgid "Found %s"
> -msgstr ""
> +msgstr "Hittade %s"
>
>  msgid "%s was not found in the build directory and is not a URL."
>  msgstr "%s hittades inte i byggkatalogen och är inte ett URL"
> @@ -1130,9 +1125,8 @@ msgstr "Rensar andra filer..."
>  msgid "Compressing man and info pages..."
>  msgstr "Komprimerar man och info sidor..."
>
> -#, fuzzy
>  msgid "Stripping unneeded symbols from binaries and libraries..."
> -msgstr "Tar bort felsökningssymboler från binärer och bibliotek..."
> +msgstr "Tar bort onödiga symboler från binärer och bibliotek..."
>
>  msgid "Removing libtool .la files..."
>  msgstr "Tar bort libtool .la filer..."
> @@ -1149,12 +1143,11 @@ msgstr "Var vänlig och lägg till en licens rad i
> din %s!"
>  msgid "Example for GPL'ed software: license=('GPL')."
>  msgstr "Exempel för GPL licenserad mjukvara: license=('GPL')."
>
> -#, fuzzy
>  msgid "Invalid backup entry : %s"
> -msgstr "Ej giltig paketfil '%s'."
> +msgstr "Ej giltigt backupinlägg : %s."
>
>  msgid "Package contains reference to %s"
> -msgstr ""
> +msgstr "Paketet innehåller referens till %s"
>
>  msgid "Missing pkg/ directory."
>  msgstr "Saknar pkg/ katalog"
> @@ -1177,13 +1170,11 @@ msgstr "'%s' är inte ett giltig paket-suffix"
>  msgid "Failed to create package file."
>  msgstr "Misslyckades att skapa paketfil."
>
> -#, fuzzy
>  msgid "Failed to create symlink to package file."
> -msgstr "Misslyckades att skapa källkodsfil."
> +msgstr "Misslyckades att symbolisk länk till paketfil."
>
> -#, fuzzy
>  msgid "Skipping integrity checks."
> -msgstr "Hoppar över kontroll av beroenden."
> +msgstr "Hoppar över integritetskontroll."
>
>  msgid "Creating source package..."
>  msgstr "Skapar källpaket"
> @@ -1191,9 +1182,8 @@ msgstr "Skapar källpaket"
>  msgid "Adding %s..."
>  msgstr "Lägger till %s..."
>
> -#, fuzzy
>  msgid "Adding %s file (%s)..."
> -msgstr "Lägger till %s..."
> +msgstr "Lägger till fil %s (%s)..."
>
>  msgid "Compressing source package..."
>  msgstr "Komprimerar källpaket..."
> @@ -1201,12 +1191,11 @@ msgstr "Komprimerar källpaket..."
>  msgid "Failed to create source package file."
>  msgstr "Misslyckades att skapa källkodsfil."
>
> -#, fuzzy
>  msgid "Installing package %s with %s -U..."
> -msgstr "genererar %s med %s... "
> +msgstr "Installerar paket %s med %s -U... "
>
>  msgid "Installing %s package group with %s -U..."
> -msgstr ""
> +msgstr "Installerar paketgruppen %s med %s -U..."
>
>  msgid "Failed to install built package(s)."
>  msgstr "Misslyckades att installera byggt/byggda paket."
> @@ -1232,13 +1221,11 @@ msgstr "som arch=('%s')."
>  msgid "Provides array cannot contain comparison (< or >) operators."
>  msgstr "Provides raden kan inte innehålla jämförande (< eller >) tecken"
>
> -#, fuzzy
>  msgid "Invalid syntax for optdepend : '%s'"
> -msgstr "ogiltigt värde för 'CleanMethod' : '%s'\n"
> +msgstr "Fel syntax för optdepend : '%s'"
>
> -#, fuzzy
>  msgid "%s file (%s) does not exist."
> -msgstr "Installations scriptlet (%s) existerar inte."
> +msgstr "Filen %s (%s) existerar inte."
>
>  msgid "options array contains unknown option '%s'"
>  msgstr "options raden innehåller okända parametrar '%s'"
> @@ -1247,7 +1234,7 @@ msgid "missing package function for split package '%s'"
>  msgstr "saknar paketfunktion för att dela paket '%s'"
>
>  msgid "requested package %s is not provided in %s"
> -msgstr ""
> +msgstr "efterfrågat paket %s finns ej i %s"
>
>  msgid "Determining latest darcs revision..."
>  msgstr "Fastställer senaste darcs revisionen..."
> @@ -1322,10 +1309,8 @@ msgstr "  -m, --nocolor    Inaktivera färglagda
> meddelanden"
>  msgid "  -o, --nobuild    Download and extract files only"
>  msgstr "  -o, --nobuild    Ladda ner och extrahera enbart filerna"
>
> -#, fuzzy
>  msgid "  -p <file>        Use an alternate build script (instead of '%s')"
> -msgstr ""
> -"  -p <buildscript> Använd ett alternativt byggskript (istället för
> '%s')"
> +msgstr "  -p <file> Använd ett alternativt byggskript (istället för
> '%s')"
>
>  msgid ""
>  "  -r, --rmdeps     Remove installed dependencies after a successful build"
> @@ -1337,56 +1322,41 @@ msgstr "  -R, --repackage  Packa om innehållet i
> paketet utan att bygga om"
>  msgid "  -s, --syncdeps   Install missing dependencies with pacman"
>  msgstr "  -s, --syncdeps   Installera saknade beroende med pacman"
>
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "  --allsource      Generate a source-only tarball including downloaded "
>  "sources"
> -msgstr ""
> -"      --allsource  Generera en tarball innehållandes enbart nerladdade
> källor"
> +msgstr "      --allsource  Generera en tarball innehållandes enbart
> nerladdade källkodsfiler"
>
> -#, fuzzy
>  msgid "  --asroot         Allow makepkg to run as root user"
>  msgstr "      --asroot     Tillåt makepkg att köras som root"
>
> -#, fuzzy
>  msgid "  --config <file>  Use an alternate config file (instead of '%s')"
> -msgstr ""
> -"  --config <config> Använd en alternativ konfigurationsfil (istället
> för "
> -"'%s')"
> +msgstr "  --config <file> Använd en alternativ konfigurationsfil
> (istället för '%s')"
>
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "  --holdver        Prevent automatic version bumping for development "
>  "PKGBUILDs"
> -msgstr ""
> -"      --holdver    Förhindra automatisk versionsdump för "
> -"utvecklingsversioner av PKGBUILDs "
> +msgstr "      --holdver    Förhindra automatisk versionsuppdatering för
> utvecklingsversioner av PKGBUILDs "
>
>  msgid "  --pkg <list>     Only build listed packages from a split package"
> -msgstr ""
> +msgstr "    --pkg <list>        Bygg endast listade paket från ett delat
> paket"
>
> -#, fuzzy
>  msgid "  --skipinteg      Do not fail when integrity checks are missing"
>  msgstr "      --skipinteg  Misslyckas inte när integritetskontroller
> saknas"
>
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "  --source         Generate a source-only tarball without downloaded
> sources"
> -msgstr ""
> -"      --source     Generera en tarball med enbart källkoden utan att
> ladda "
> -"ner källor"
> +msgstr "      --source     Generera en tarball med enbart källkod utan
> nerladdade källkodsfiler"
>
>  msgid "These options can be passed to pacman:"
>  msgstr "Dessa argument kan skickas till pacman:"
>
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "  --noconfirm      Do not ask for confirmation when resolving dependencies"
>  msgstr ""
>  "      --noconfirm      Fråga inte efter bekräftelse vid bestämmande av "
>  "beroenden"
>
> -#, fuzzy
>  msgid "  --noprogressbar  Do not show a progress bar when downloading files"
>  msgstr ""
>  "      --noprogressbar  Visa inte en förloppsindikator vid nerladdning av "
> @@ -1409,9 +1379,8 @@ msgstr ""
>  msgid "%s not found."
>  msgstr "% hittades inte."
>
> -#, fuzzy
>  msgid "You do not have write permission to store packages in %s."
> -msgstr "Du har inte skrivrättigheter för att spara nerladdningar i %s."
> +msgstr "Du har inte skrivrättigheter för att spara paket i %s."
>
>  msgid "You do not have write permission to store downloads in %s."
>  msgstr "Du har inte skrivrättigheter för att spara nerladdningar i %s."
> @@ -1479,7 +1448,7 @@ msgstr ""
>  "Använd inte flaggan '-F'. Detta argument är enbart för användning av
> makepkg."
>
>  msgid "Sudo can not be found. Will use su to acquire root privileges."
> -msgstr ""
> +msgstr "Sudo kunde inte hittas, använder su för att få
> root-rättigheter."
>
>  msgid "%s does not exist."
>  msgstr "%s existerar inte."
> @@ -1506,10 +1475,10 @@ msgstr ""
>  "över)"
>
>  msgid "Repackaging without the use of a package() function is deprecated."
> -msgstr ""
> +msgstr "Ompaketering utan att använda en package()-funktion är
> föråldrat."
>
>  msgid "File permissions may not be preserved."
> -msgstr ""
> +msgstr "Filrättigheterna kanske inte bevaras."
>
>  msgid "Leaving fakeroot environment."
>  msgstr "Lämnar fakeroot miljö."
> @@ -1517,9 +1486,8 @@ msgstr "Lämnar fakeroot miljö."
>  msgid "Making package: %s"
>  msgstr "Skapar paket: %s"
>
> -#, fuzzy
>  msgid "A source package has already been built. (use -f to overwrite)"
> -msgstr "Ett paket har redan blivit byggt, (använd -f för att skriva
> över)"
> +msgstr "Ett källkodspaket har redan blivit byggt, (använd -f för att
> skriva över)"
>
>  msgid "Source package created: %s"
>  msgstr "Källkodspaket skapat: %s"
> @@ -1536,9 +1504,8 @@ msgstr "Kollar beroenden för bygget..."
>  msgid "Could not resolve all dependencies."
>  msgstr "Kan inte lösa alla beroenden."
>
> -#, fuzzy
>  msgid "%s was not found in PATH; skipping dependency checks."
> -msgstr "pacman hittades inte i PATH; hoppar över kontroll av beroenden."
> +msgstr "%s hittades inte i PATH; hoppar över kontroll av beroenden."
>
>  msgid "Skipping source retrieval        -- using existing src/ tree"
>  msgstr ""
> --
> 1.7.3.1
>
>
>
>


More information about the pacman-dev mailing list