Pacman-dev

pacman-dev@lists.archlinux.org

November 2006

  • 11 participants
  • 12 discussions

17 Nov '06

17 Nov '06
[pacman-dev] libfetch status
by VMiklos 17 Nov '06

17 Nov '06
[pacman-dev] how stable is libalpm?
by Christ Schlacta 16 Nov '06

16 Nov '06

16 Nov '06

15 Nov '06
[pacman-dev] perl repo stuff
by Charles Mauch 14 Nov '06

14 Nov '06
[pacman-dev] bug in pacman -Rs
by Roman Kyrylych 11 Nov '06

11 Nov '06